KnoopStat Basic >> lees meer..
KnoopStat Pro  
KnoopStat Pro Plus >> lees meer..
KnoopStat Special >> lees meer..
KnoopStat Pro ( &euro 150,- per jaar, geen setupkosten)

De meest gebruikte 'website teller' voor volledige analyse van uw website.
KnoopStat Pro meet alles wat er ook in KnoopStat Basic

bezoeker teller

gemeten wordt.
Het grootste verschil t.o.v. Basic is dat er ook registratie van alle pagina's van uw website plaats vindt.

Een kort overzicht van de belangrijkste tabellen, overzichten en funkties:

Bezoek via domein
bezoek domein

teller website

Overzicht via welke domeinen uw site bezocht wordt.

AD: Twee kolommen, trends!
Zowel de aantallen-kolom als de percentage-kolom bestaat uit twee delen. Het linker deel is het bezoek over de afgelopen maand, de kolom er naast geeft de informatie over dezelfde periode daarvoor.

Groen geeft aan dat het verbeterd is.
Grijs   geeft aan dat het gelijk gebleven is.
Rood geeft aan dat het verslechterd is.

AD: De blauwe 'i', selectie's!
Na het klikken op een 'blauwe i' wordt een selectie gemaakt. Hiermee kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel pagina's een bezoeker via een (betaalde) link bekijkt (des te meer pagina's, des te beter de bezoeker).

Dit gedeelte is nog flink in ontwikkeling, in de nabije toekomst zullen er nog meer selectiemogelijkheden volgen!
Bezoek op domein of subdomein
bezoek domein

websiteteller

Vanaf de Pro statistieken is de registratie van op welk domein of subdomein de bezoeker binnen komt standaard.

AD: Google banner?
Dit is o.a. heel goed te gebruiken voor analyse van reclame-campagnes.
Wanneer uw provider subdomeinen ondersteund zou u bij bv. een bannercampagne bij google de link naar 'googlebanner.uwdomein.nl' kunnen laten plaatsvinden. U kunt dan eenvoudig zien hoeveel bezoek er via de banner op de site komt.

AD: Selectie's!
Tevens kunt u hier weer een selectie op maken, en bekijken wat de kwaliteit van dit bezoek is! (die blauwe 'i' ).
 
Intern bezoek, overzichten
website teller: pagina statistieken

bezoeker teller

Hoeveel pagina's bekijken de bezoekers gemiddeld? Op welke pagina's kijken ze het meest?

U weet nu op welke pagina u uw actie moet plaatsen!

AD: Per bezoek
Geeft aan hoevaak de betreffende pagina gemiddeld per bezoeker bekeken wordt.

Onderstaande overzichten geven een goede indruk van de kwaliteit van de bezoeker.

AD: twee staven
De donker gekleurde staaf geeft de informatie van de afgelopen maand.
De   licht   gekleurde staaf geeft de informatie van de maand daarvoor.

bezoek analyse

De 'lange termijn trend' van het gemiddeld aantal bezochte pagina's geeft een goed beeld van de kwaliteits-ontwikkelingen van het bezoek op de website.

website teller: bezochte paginas trend
 
Intern bezoek, per bezoeker
Van elke bezoeker (tot 1 maand terug) is zijn/haar volledige 'klikpad' te volgen.

CMS koppeling / klikken registreren
KnoopStat is eenvoudig te koppelen aan een CMS, hierdoor kan de naam die een pagina(groep) binnen uw CMS heeft eenvoudig in de interne statistieken opgenomen worden.

Met dezelfde techniek is het ook eenvoudig mogelijk om bepaalde 'klikken' binnen de website te meten!

AD: "pagina's" in Macromedia Flash movie registreren?
Ja dat kan! Vanaf KnoopStat Pro statistieken kunt u uw Flash-movie uitbreiden zodat u ook de verschillende "pagina's" in uw Flash-movie kunt registreren!


website teller: pagina's bezoeker
 


Schoterlandseweg 51
8455 JE   Katlijk (FRL)
Tel.: 0513 543075
@  : infoknoopstat.nl

KnoopStat statistieken logo KnoopStat, kwaliteit sinds 1999
Privacy statement